1. Deelname:
Deelname is opengesteld voor iedereen.

2. Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor alle deelnemers is € 4,50 bij voorinschrijving en € 5,00 bij na-inschrijving.
Is men slechts in staat één avond te wandelen dan bedraagt het inschrijfgeld € 1,75.
Voor meer dan één maar minder dan 4 avonden is een bedrag van € 3,25 verschuldigd. In dat geval ontvangt men slechts een diploma.
Specifieke informatie over de voorinschrijving en na-inschrijving kunt u hier vinden bij het betreffende startbureau.
U kunt uitsluitend contant betalen!

Met het oog op de administratie en grote drukte bij de startbureau`s
wordt men dringend verzocht vooraf in te schrijven.

» Men is er dan tevens van verzekerd om na afloop de beloning te ontvangen. «
» Alleen volledig betaalde (voor)inschrijvingen kunnen als zodanig worden aangemerkt. «
» Met toezeggingen kan geen rekening worden gehouden. «
» Geannuleerde inschrijvingen worden NIET terugbetaald. «

3. Afstanden:
Men kan zich bij ieder startbureau in laten schrijven voor de afstand van 10 kilometer. Afhankelijk van het betreffende startbureau kan dat ook voor de afstanden van 5 en 15 kilometer.
Houdt u bij de keuze van een afstand rekening met de sluitingstijd van het startbureau.
Vergeet u niet u iedere avond af te melden.

4. Start:
De starttijden worden door de startbureau`s zelf bepaald.

5. Herinnering:
Een ieder die de Avondvierdaagse met goed gevolg volbrengt ontvangen voor de 1e tot en met de 10e keer uitlopen, een nieuwe medaille van de KWBN.
Vanaf de 11e keer gelden nog het oude avondvierdaagsekruis of cijfertje in kleur gelakt.

Groepen van minimaal 12 personen ontvangen een groepsprijs. Per vereniging of school wordt één groepsprijs uitgereikt.

6. Groepslijsten:
Verenigingen en scholen die in groepsverband lopen moeten de, door de Regionale wsv Zuid-Holland verstrekte groepslijsten met bijzonderheden over de deelnemers, op de eerste startdag inleveren!
Niet inleveren van deze lijsten, kan tot gevolg hebben dat men de herinnering na afloop van de avondvierdaagse niet direct in ontvangst kan nemen.
De herinneringen worden namelijk aan de hand van deze lijsten afgegeven.